The main image of the article

Какво е дигитален маркетинг? Ами, просто казано, той е представяне на една компания, марка, продукт или услуга в глобалната световна мрежа. Той включва дейностите, които целят да се генерират продажби и/или да се увеличи техния обeм. Използва техники, свързани с дигитални средства за комуникация и Интернет мрежи, сайтове и платформи. Повече за всичко това можете

Как да повишите ниската самооценка

Ниската самооценка е причина за възникване на социални фобии ( страх от хората, страх от публично говорене, страх от успех…). Хората с ниска самооценка са пасивни и плахи. Те са раними и обидчиви, от всякъде чакат насмешки и обиди. Това отношение води до самота и създава много неоправдани комплекси, формирайки образа на неудачник.

Увереност в себе си винаги е било синоним на успешност. Известно е, че онези, които не са уверени в себе си, имат много проблеми не само в личния живот, но и в професионалната си дейност. Такива хора по-трудно постигат успех, тяхното мнение зависи от мнението на околните. Съмненията в собствените сили карат хората твърде много да

Има много начини за манипулиране на хората, но има и защита срещу манипулации. Ще ви покажем как да се защитите от манипулиране, как да намалите щетите, които могат да бъдат причинени от манипулатора, какви методи за защита има и как да ги използвате. Първото и основно действие е разбирането (осъзнаването), че сте под психологическо влияние.

Как правилно да изразходваме енергията си, за да живеем щастливо? Вече сте забелязали, че енергията, която използваме, може да бъде разделена на енергия за живот или здраве, и енергия за работа. Колкото повече грандиозни задачи решавате, толкова повече енергия трябва да изразходвате.

Всички ние се стремим да живеем щастливо. И основната причина, поради която сме лишени от възможността да постигнем целта, се крие в нас самите. Ние самите налагаме ограничения върху нашия живот, подсъзнателно или съзнателно. Но е забележително, че има много начини тези ограничения да се преодолеят.

Тренинг „Позитивно мислене“

Психологическо Айкидо

Практическа психология: Тренинг увереност

Управление на емоциите. Тренинг за емоционален самоконтрол

Тренинг ,,Устойчиво поведение в сложни ситуации“

СТРЕС МЕНИДЖМЪНТ – Управление на стреса и работа с различните психични състояния

TOP