Самочувствието и увереността играят важна роля в живота на човек. Всеки страда от комплекси и често хората понижават собствената си самооценка заради определени несъвършенства. Това е осъзнато поведение, което трябва да бъде променено, ако индивида иска да направи  живота си по- добър и щастлив. Редакцията на Позитивно мислене ви предлага няколко ефективни начина за връщане на

5 основни причини за ниско самочувствие

От самото начало на своя живот, човек се превръща в участник в състезание. Цялото му съществуване е една надпревара- с времето, с околните, със себе си. Това е изтощително занимание, което не може да бъде прекратено. Резултатът е уморени, тъжни и неуверени възрастни. Тяхната неувереност е породена на комплекси. А комплексите са източникът на ниско

Някои хора не осъзнават, че сами са източник на проблемите си. В главите им преобладават идеи от следния вид: „Няма да успея“, „Няма да мога“, „Невъзможно е“. Разбира се, подобни негативни нагласи имат основание, но те нямат разумна основа. Първо никой не знае със сигурност къде са границите на неговите способности. Второ, упадъчните мисли формират

Защо самочувствието е важно?

Важно е да оценяваме себе си и възможностите си правилно. Някой не харесва хора с твърде високо или с твърде ниско самочувствие. Идеалната ситуация е тази, в която човек знае кои са неговите силни и слаби страни. Въз основа на тези знания той планира живота си – какво ще прави, какво ще учи и т.н. За

Правилната оценка на собствената личност е сложно нещо. Това е така, защото човешкото подсъзнание се изгражда въз основа на много фактори. За да се разбере механизмът на формиране на самооценката, е необходимо да се разбере, че:   Всяка дума и постъпка на другите по отношение на даден човек автоматично го засяга. Вследствие на чуждите действия,

Позитивни самовнушения

Самовнушението е старо колкото човечеството. Почти всички настроения, и позитивните, и негативните са резултат от рефлексивно негативно самовнушение. Ето защо е добре да започнете съзнателно да говорите положително за себе си. Това ще е от полза за здравето ви и ще спомогне за успешен живот. Чрез съзнателно самовнушение можете да формирате различни нагласи към събитията

Тренинг „Позитивно мислене“

Психологическо Айкидо

Практическа психология: Тренинг увереност

Управление на емоциите. Тренинг за емоционален самоконтрол

Тренинг ,,Устойчиво поведение в сложни ситуации“

СТРЕС МЕНИДЖМЪНТ – Управление на стреса и работа с различните психични състояния

TOP