Психологическо Айкидо

220.00 лв.

Едномесечен дистанционен тренинг

Участието в тренинга ще ви позволи да научите изкуството на човешкото общуване. Заниманията са построени на базата на най-новите техники в НЛП и Психологията. От тях са взети най-ефективните и бързи методи, както и тези проверени в практиката, касаещи общуването между хората…

Код: pa01 Категория:

Ако искате да се избавите от:

 • Неувереността в разговора
 • Невъзможността открито да изразявате своите чувства
 • Конфликтите в семейството и в работата
 • Трудностите в общуването с нови хора
 • Срамежливоста и неудобството
 • Чувството, че другите не ви разбират и не ви приемат
 • Постоянната промяна на настроението ви
 • Прекалената доброта и отстъпчивост

Участието  в тренинга ще ви позволи да научите изкуството на човешкото общуване. Заниманията са  построени  на базата на най-новите техники в НЛПи Психологията. От тях са взети най-ефективните и бързи методи,  както и тези проверени в практиката,  касаещи общуването между хората. Това, което научите можете да го използвате в различни ситуации: от общуването с близки хора до бизнес -преговорите и подобряването на взаимното разбиране с колегите и партньорите. Технологията на програмата  позволява получените знания и навици да бъдат използвани веднага в реални ситуации. Това е отличен шанс да станете по- добри в общуването , както и най-накрая да се избавите от всичките стари комплекси и неприятни спорове. Вземете ситуацията под своя контрол.Станете по-гъвкави и по-прозорливи. Научете се да забелязвате и най-дребните детайли в себе си и в хората около вас. Да забелязвате не само КАКВО ви казват,но и КАК ви го казват.. Просто направете своя избор и помислете какви искате да станете.

На  заниманията вие ще се научите:

 • Леко и приятно да общувате с хората
 • Да  бъдете уверени в себе си и в това, което правите
 • Ефективно да постигате своите цели в разговора
 • Изкуството на самопрезентацията
 • Да подобрите самовъзприятието си
 • Как да забелязвате и най-малките детайли
 • Изкуството да използвате жестовете в разговора
 • Да определяте автоматически психологическия тип на събеседника и да използвате това в разговора
 • Как да построявате доверителни отношения
 • Искреността и умението да правите такова впечатление
 • Как да спечелите в спора и постигате резултат, който напълно ви удовлетворява
 • Как да разпределяте и оптимизирате времето си
 • Да направите голяма крачка в бъдещето, подобрявайки основите и ядрото на човека във вас

„Всичко във вас ще работи само за вас …“

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ТРЕНИНГА:

Първа част:

1-Самоуважение, удовлетворение, вътрешна свобода и уверенност в себе си
2 -Какво ни пречи да сме уверенни в себе си
3 -Рационалните и иррационалните нагласи
4 -Изработване на самоуважение и уверенно поведение
5- Междуличностна атракция

Втора част:

6-Конструктивната откритост способи за управление на чувствата и емоциите
7-Саморегулиране на характера реализацията на ,,плюсовете“ и контрол над ,,минусите“
8-Техника за преобразуване на негативните чувства в позитивни действия
9-Развиване на позитивно отношение към света, другите хора и самия себе си
10- Упражнения за управление на емоционалното състояние
11-Методика ,,Кошче за негативните мисли“

Трета част:

12 -Правила за водене на преговори по спорни въпроси
13-Изразяване на чувствата и ,,аз-изказване“
14 -Техники на успешно поведение в трудни жизнени ситуации
15 -Tристепенен подход за коригиране на поведението чрез подсилено отреагирване

16 -Методи на убеждаващото въздействие
17 -Техники за неутрализиране на забележките и възраженията
18 -Алгоритъм за работа със забележките и възраженията
19 -Тринадесет правила които помагат да убедите партньора в преговорите

Четвърта част:

20 -Тренировка на наблюдателността
21 -Правила и техники на проницателността
22 – Визуален  контакт
23 -Разчитане  жестовете на ръцете и тялото
24 -Пози и походка психологическа  интерпретация
25 -Определяне на  психоемоционалното  състояние по гласа и особенностите на лексиката

Пета част:

26 -Диагностика на замаскираното поведение
27 -Психологическите признаци на  неискреноста
28 -Критерии за оценки искреноста и неискреноста на човека
29 -Манипулации и защита от тях
30 -Техники за активна и пасивна защита от манипуляции
31 -Тактика в уловките на събеседника
32 -Методи за отразяване на  уловките в спора

TOP