100% УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ ПАРИТЕ!

100 % ГАРАНЦИЯ

Ние сме уверени, че ще сте  доволни от обученията и ще получите нови знания и умения.
Ако по някаква причина, не сте удовлетворени - ние ще ви върнем парите!

Ще получите обратно сумата, за която сте закупили обучението.

За целта след като получите и се запознаете с първата и втората части и прецените, че обучението по някаква причина не ви удовлетворява заявете това писмено по имейла, като направите искане за връщане на парите.

100% удовлетвореност или ще ви върнем парите!

КАК РАБОТИ

Всяко обучението   се състои от 5 части, които ще получавате регулярно по една на седмица в ПДФ  формат. Има опция да получите целия курс наведнъж. Всяка част съдържа теория,  практически занимания и инструкции за самостоятелна работа. Желателно е да пристъпите към заниманията  само, ако сте се запознали с предишната част и сте изпълнили практическите задачи. Препоръчително е след завършването на курса да продължите заниманията поне още няколко месеца, за да затвърдите новите умения.

Обратната връзка/контактът с водещия тренинга/ се осъществява по имейла.

Курсът е насочен към личностно развитие, и не предвижда проверка на знанията.

След завършване на обучението, ако желаете можете да получите сертификат за участие, който не е включен в цената и се заплаща допълнително. Сертификатът не е документ за професионална квалификация, а удостоверява вашето участие в съответното обучение.

След като получите първите две части от обучението и прецените, че курсът няма да ви е полезен можете да се възползвате от гаранцията и да прекратите участието си, като цялата сума която сте заплатили, ще ви бъде върната. От гаранцията не можете да се възползвате, ако не сте направили искане след като сте получили втората част или сте заявили желание да получите целият курс наведнъж.

Тренинг „Позитивно мислене“

Едномесечен дистанционен тренинг

Това обучение е за хората, които приемат идеята, че човек може да се промени, а за промяната е достатъчно да започнат с това, да забелязват своите мисли, да се учат да мислят по друг начин и … да правят съответните изводи.

Защото всеки човек има свои собствени идеи, мнения и убеждения, на които се основава изграждането на отношенията му с външния свят. Тези възгледи, убеждения и вярвания могат да се наречит нагласи.

Нагласите се придобиват цял живот. Някои от тях възникват когато човек приема за вярно някой факт или концепция. Други могат да се появяват когато човек обобщава своя минал опит (“Този, този и този човек не ме харесват – така, че никой не ме обича“).

Ето защо на тренинга „Позитивно мислене“ се идентифицират, анализират и променят най-често разпространените ограничаващи убеждения от различни области на живота, представата за себе си, за своето минало, за възможното бъдеще и се практикува ново ПОЗИТИВНО мислене!

Психологическо Айкидо

Едномесечен дистанционен тренинг /обучението включва сертификат/

  Ако искате да се избавите от:

 • Неувереността в разговора
 • Невъзможността открито да изразявате своите чувства
 • Конфликтите в семейството и в работата
 • Трудностите в общуването с нови хора
 • Срамежливоста и неудобството
 • Чувството, че другите не ви разбират и не ви приемат
 • Постоянната промяна на настроението ви
 • Прекалената доброта и отстъпчивост

Това е подходящият тренинг за Вас!!!

Участието  в тренинга ще ви позволи да научите изкуството на човешкото общуване. Заниманията са  построени  на базата на най-новите техники в НЛПи Психологията.

Практическа психология: Тренинг увереност

Едномесечен дистанционен тренинг /обучението включва сертификат/

Как да свалим вътрешните бариери и да управляваме своите емоции и поведение. Как да придобием вътрешна сила,увереност в общуването и да постигаме желаното без стрес.

Полезни навици +личностно развитие +повишаване на самооценката!

Резултат – увереност в себе си, комфортно общуване, вътрешна свобода!

Тренинг увереност ще Ви даде възможност да:

–  хармонизирате самооценката си и да възстановите вярата в себе си,

–  усвоите полезни комуникативни алгоритми за всеки ден ( как с лекота да отказвате, изисквате, молите, реагирате на манипулации и натиск, говорите пред публика и др.)

–  преодолеете зависимостта си от чуждите  мнения, оценки и критики,

– развиете вътрешна свобода и активност в общуването и в действията си.

Тренинг "Устойчиво поведение в сложни ситуации"

Едномесечен дистанционен тренинг /обучението включва сертификат/

Доста често в живота ние сме изправени пред трудна ситуация, когато е сложно да се намери правилното решение, или верността на едно от решенията не е очевидна. Съветите на близките или познатите, как да най-добре да постъпите конкретно във вашата ситуация могат само още повече да усложнят нещата, защото те са противоречиви или не съвпадат с вашите желания.

Трудно е да се намерят двама души с абсолютно същите вкусове, навици и интереси, затова във всички продължителни отношения между хората рано или късно възникват разногласия, противоречия.

За да се преодолеят конструктивно съществуващите конфликти, трябва да сте наясно с различните способи на поведение и да бъдете в състояние да изберете този начин на поведение, който е най-подходящ за ситуацията. Като правило, хората в затруднено положение се държат по единствения, обичаен за тях способ на поведение, и не се досещат за съществуването на други способи.

Управление на емоциите. Тренинг за емоционален самоконтрол

Едномесечен дистанционен тренинг /обучението включва сертификат/

Тренингът ,,Управление на емоциите“ ще Ви научи да контролирате тази огромна сила вътре във Вас. Именно благодарение на нея ние обичаме, постигаме успех, реагираме и действаме – този постоянен неизчерпаем източник на енергия вътре във всеки от нас.

Емоциите са основната жизнена енергия на всеки човек. Благодарение на тренинга ,,Управление на емоциите“ Вие ще се научите правилно да използвате този потенциал. Вие ще можете да промените себе си и да постигнете успехи в живота. Този потенциал може да бъде реализиран в хармонични взаимоотношения, насочен към постигане на успех в бизнеса и разбира се да ви подари младост, красота и усещане за щастие в живота.

,,Управление на емоциите“ е тренингът, който Ви е необходим!

Управление на емоциите не означава постоянен и твърд контрол над себе  си, нито обезцветяване на вътрешната емоционална палитра. Напротив, овладявайки това изкуство, Вие ще се избавите от гнета на външните обстоятелства, които Ви карат да се чувствате подтиснати или раздразнени, ще се научите да не проявявате излишни емоции тогава, когато това не е необходимо и ще си създавате радостно настроение по свое собственно желание.

СТРЕС МЕНИДЖМЪНТ – Управление на стреса и работа с различните психични състояния

Едномесечен дистанционен тренинг /обучението включва сертификат/

Стресът  е част от нашето всекидневие. Ние го изпитваме постоянно, когато се намираме  в непозната обстановка, когато се срещаме с нови хора или  попадаме  в  неочаквани ситуации.

Получените  на тренинга  знания и навици ще Ви помогнат да:

 • усвоите уникални техники за сваляне на стреса и синдрома на хроничната умора
 • се научите да възстановявате физическите и психични сили
 • съхраните самоконтрол в сложни стресови ситуации
 • успешно да противодействате на натиска и стреса в живота си
 • разбирате и чувствате особеностите на индивидуалните си реакции на стреса
 • изберете най-подходящите именно за Вас инструменти за управление нивото на стрес.

По време на тренинга много внимание се отделя на практическата отработка на методите за саморегулация – дихателни упражнения, работа с тялото, работа с мисловните образи, както и други техники използвани при подготовката на спортистите и специалните служби.

TOP