Тренинг „Позитивно мислене“

Едномесечен дистанционен тренинг

“Ако искате да промените нещо малко в живота си, променете своето отношение и поведение,
ако искате да направите големи, сериозни промени, тогава трябва да промените своето мислене“
A. Айнщайн

За какво е тренингът ,,Позитивно мислене“?

 • За това, как умът ни пречи да живеем и как да направим така, че умът да ни помага;

 

 • За това, как съществено влияние върху нашите чувства оказват не събитията в живота, а нашата система от убеждения, и за това, че всеки може да разбере начина на възникване на убежденията и да ги промени;

 

 • За това, по как се създават проблемите, и какво трябва да се направи за да може да живеем ефективно и щастливо;

 

 • За това, как очакванията и отношението към света днес влияят на случващите се събития в утрешния ден.

За кого е предназначен тренингът ,,Позитивно мислене“?

Това обучение е за хората, които приемат идеята, че човек може да се промени, а за промяната е достатъчно да започнат с това, да забелязват своите мисли, да се учат да мислят по друг начин и … да правят съответните изводи.

Защото всеки човек има свои собствени идеи, мнения и убеждения, на които се основава изграждането на отношенията му с външния свят. Тези възгледи, убеждения и вярвания могат да се наречит нагласи.

Нагласите се придобиват цял живот. Някои от тях възникват когато човек приема за вярно някой факт или концепция. Други могат да се появяват когато човек обобщава своя минал опит (“Този, този и този човек не ме харесват – така, че никой не ме обича“).

Съвкупността на всички нагласи може да се нарече ” модел на света ” в смисъл , че всеки човек си взаимодейства със света не непосредствено, а чрез своите нагласи,

възприемайки само определени аспекти от обкръжаващата реалност и изключвайки или изкривявайки тези, които не са съвместими с неговите съществуващи нагласи.

По този начин всеки създава своя собствена субективна реалност , богатството и разнообразието на която се определя от всеки отделен модел на света.

Но тъй като хората приемат субективната реалност за истинска, нагласите започват да ги ограничават и намаляват способността за гъвкавост на реакциите.

Най-общо казано, всички настройки по своята същност са ограничаващи, в смисъл ограничаване на количеството избор, които те предоставят. Но някои от тях по –бързо откриват света, облекчават живота, а някои ще доведат до разочарования, депресия, неудачи.

Ето защо на тренинга „Позитивно мислене“ се идентифицират, анализират и променят най-често разпространените ограничаващи убеждения от различни области на живота, представата за себе си, за своето минало, за възможното бъдеще и се практикува ново ПОЗИТИВНО мислене!

Темите в тренинга:

 • Съзнание, възприятие, мислене и поведение. Как всичко това работи. Когнитивната идея във всичките и аспекти.
 • Не всички идеи са еднакво полезни. Грешки на мисленето. Как да открием или променим своите любими неработещи автоматизми.
 • Как да мислим така, че да се получава. Или за това, как да създаваме свои стратегии за успешност.
 • Трудно детство? „Неудачни“ родители? Негативен опит? И какво да правим с това?
 • Ако мислите могат да изкривяват езика и езика може да изкривява мислите. Човек и думи.
 • Кой кого управлява? За великата сила на езика.
 • Най-добрият начин да се предпазите е просто да кажете “не”. Как да се противопоставим на негативните влияния на обществото и манипулацията.

 Съвет:

Мечтайте правилно! МЕЧТИТЕ, целите и желанията ИМАТ глупавия НАВИК да се СБЪДВАТ!

Съдържание на тренинга:

 • Как повишим самооценката и увереността в себе си?
 • Колелото на жизненият баланс.
 • Праг на ранимост.
 • Зоната на комфорта: как да преодолеем вътрешните бариери?
 • Как да определите мислите ли негативно?
 • Позитивното мислене: Какво е това? И как да се научим да мислим позитивно?
 • Как да мислим позитивно преодолявайки трудностите.
 • Петте коварни капана на мисленето.
 • Рационалните и ирационалните нагласи
 • Самоуважение, удовлетворение, вътрешна свобода и увереност в себе си.
 • Тренираме позитивното си мислене.
 • Структурата на рационалният оптимизъм
  • Методика ,,Кошче за негативните мисли“
  • Техника за преобразуване на негативните чувства  в позитивни действия.
  • Развиване на позитивно отношение към света, другите хора и самия себе си.
  • Изработване на самоуважение и  уверено поведение.
 • Изразяване на чувствата и ,,аз-изказване“.
 • Как да се избавим от вредните навици?
 • Как да се  научим да управляваме своя живот.
 • Как да постигнем успех в живота: практическо ръководство.
 • Как да вземем правилното решение.
 • Как да преодолеем страха пред неудачите.
 • Как да забравим минали отношения и да станем успешни
 • Чувството на самота: какво е това и как да го преодолеем
 • Хроническата умора – причините се крият в характера
 • Как да излезем от депресията: да си помогнем сами
 • Как да си вдигнем настроението и да прогоним нерадостните емоции
 • Как да се обикнем истински?
 • Паническият страх. Как да се избавим?
 • Контролирането на емоциите – това е възможност да станем щастливи
 • Как самостоятелно да свалим стреса?
 • Как да развием харизма: секретите на обаянието
 • Афирмации за успех: как да привличаме успеха?
 • Седемте навика на щастливите хора.

Допълнителна информация

Цена /без ДДС/

120 лева

Обем, страници

108 страници

210.00 лв.


TOP