Психологическо Айкидо

Едномесечен дистанционен тренинг

Това е подходящият тренинг за Вас!!!

Ако искате да се избавите от:

  • Неувереността в разговора
  • Невъзможността открито да изразявате своите чувства
  • Конфликтите в семейството и в работата
  • Трудностите в общуването с нови хора
  • Срамежливоста и неудобството
  • Чувството, че другите не ви разбират и не ви приемат
  • Постоянната промяна на настроението ви
  • Прекалената доброта и отстъпчивост

Участието  в тренинга ще ви позволи да научите изкуството на човешкото общуване. Заниманията са  построени  на базата на най-новите техники в НЛПи Психологията. От тях са взети най-ефективните и бързи методи,  както и тези проверени в практиката,  касаещи общуването между хората. Това, което научите можете да го използвате в различни ситуации: от общуването с близки хора до бизнес -преговорите и подобряването на взаимното разбиране с колегите и партньорите. Технологията на програмата  позволява получените знания и навици да бъдат използвани веднага в реални ситуации. Това е отличен шанс да станете по- добри в общуването , както и най-накрая да се избавите от всичките стари комплекси и неприятни спорове. Вземете ситуацията под своя контрол.Станете по-гъвкави и по-прозорливи. Научете се да забелязвате и най-дребните детайли в себе си и в хората около вас. Да забелязвате не само КАКВО ви казват,но и КАК ви го казват.. Просто направете своя избор и помислете какви искате да станете.

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ТРЕНИНГА:

Първа част:

1-Самоуважение, удовлетворение, вътрешна свобода и уверенност в себе си
2 -Какво ни пречи да сме уверенни в себе си
3 -Рационалните и иррационалните нагласи
4 -Изработване на самоуважение и уверенно поведение
5- Междуличностна атракция

Втора част:

6-Конструктивната откритост способи за управление на чувствата и емоциите
7-Саморегулиране на характера реализацията на ,,плюсовете“ и контрол над ,,минусите“
8-Техника за преобразуване на негативните чувства в позитивни действия
9-Развиване на позитивно отношение към света, другите хора и самия себе си
10- Упражнения за управление на емоционалното състояние
11-Методика ,,Кошче за негативните мисли“

Трета част:

12 -Правила за водене на преговори по спорни въпроси
13-Изразяване на чувствата и ,,аз-изказване“
14 -Техники на успешно поведение в трудни жизнени ситуации
15 -Tристепенен подход за коригиране на поведението чрез подсилено отреагирване

16 -Методи на убеждаващото въздействие
17 -Техники за неутрализиране на забележките и възраженията
18 -Алгоритъм за работа със забележките и възраженията
19 -Тринадесет правила които помагат да убедите партньора в преговорите

Четвърта част:

20 -Тренировка на наблюдателността
21 -Правила и техники на проницателността
22 – Визуален  контакт
23 -Разчитане  жестовете на ръцете и тялото
24 -Пози и походка психологическа  интерпретация
25 -Определяне на  психоемоционалното  състояние по гласа и особенностите на лексиката

Пета част:

26 -Диагностика на замаскираното поведение
27 -Психологическите признаци на  неискреноста
28 -Критерии за оценки искреноста и неискреноста на човека
29 -Манипулации и защита от тях
30 -Техники за активна и пасивна защита от манипуляции
31 -Тактика в уловките на събеседника
32 -Методи за отразяване на  уловките в спора

Допълнителна информация

Цена /без ДДС/

120 лева

Обем, страници

126 страници

TOP